Опис

Оваа Гифт Картичка важи за купување на производи во продажните објекти на Sport Vision, Sport Reality, BUZZ, Nike Shop и Sport Vision Outlet.
Sport Vision гифт картичката може да се употребува повеќе пати, сѐ до нејзино целосно искористување.
Доколку вредноста на гифт картичката е недоволна за купување на саканиот производ, разликата може да се доплати.
Важност на оваа гифт картичка е 6 месеци од денот на купување.

Sport Vision

Цена
1,200 ден - 5,000 ден
Избриши
Тип на гифт картичка
На кого ја испраќаш оваа картичка?
Емаил адреса каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Телефонски број каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Тип на гифт картичка
На кого ја испраќаш оваа картичка?
Емаил адреса каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Телефонски број каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Тип на гифт картичка
На кого ја испраќаш оваа картичка?
Емаил адреса каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Телефонски број каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Тип на гифт картичка
На кого ја испраќаш оваа картичка?
Емаил адреса каде сакаш да пристигне оваа картичка.
Телефонски број каде сакаш да пристигне оваа картичка.
+
+
+
+
+
0 ден
0 ден
  • Options Price: 0 ден
  • Product Price: 1,200 ден
  • Total: 0 ден
SKU: N/A